Visie:

RKGSV is een voetbalvereniging die een evenwichtige afspiegeling is van Gerwense gemeenschap. Binnen de vereniging vinden we plezier in het voetbal belangrijk en worden sportieve ambities nagestreefd. RKGSV is in 2019 een (financiële) stabiele 4e klasser met een positieve uitstraling.

De leden voelen zich verbonden met de club waarbij de jeugd als kweekvijver dient voor de toekomst van de vereniging. Op basis van gekwalificeerde trainers en leiders, ondersteund door ouders en vele andere vrijwilligers wordt dit mogelijk gemaakt. De leden bepalen onder aanvoering van een ambitieus bestuur dit beeld van de vereniging waardoor maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere verenigingen bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren.

Kernwaarden:

  • Verenigen
  • Ondernemen
  • Ontwikkelen
  • (Samen)werken

Op dinsdag 3 april 2012 is een brede discussieavond georganiseerd voor alle leden en ouders van jeugdleden. Deze werd gehouden in de gymzaal van basisschool Heuvelrijk. Tijdens deze avond werd kort teruggekeken in het verleden, maar werd vooral vooruit gekeken naar de toekomst. Wat voor een vereniging willen we zijn, waar willen we over een aantal jaar staan en wat moeten we daarvoor doen. Op basis van de visie werden een aantal vragen gesteld aan de aanwezigen waarover werd gediscussieerd. Uiteindelijk is er een actieplan opgesteld. Dit actieplan beschrijft de organisatiestructuur van de vereniging. In de structuur wordt gewerkt met diverse commissies. De commissies zijn verantwoordelijk voor diverse taken.